छाङ्गरु र तिंकरमा हेलिकप्टरमार्फत निर्वाचन सामग्री (फाेटाे)

काठमाडौं । छाङ्गरु र तिंकरमा हेलिकप्टरमार्फत निर्वाचन सामग्री (फाेटाे)